Category Archives: Uncategorized

เทรนด์ใหม่..โฆษณาที่ไม่เป็นโฆษณา

ในปัจจุบันการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันของเราได้รับความนิยมอย่างสูง ไม่ว่าเราจะไปไหนหรือกำลังทำอะไรเรามักจะพบเห็นโฆษณาเกือบทุกที่รอบตัวเรา จนหลายครั้งที่ผู้บริโภคอาจรู้สึกว่ากำลังถูกยัดเยียดการโฆษณาจนไม่เหลือพื้นที่ส่วนตัวจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบริษัทโฆษณา ประเทศไทยที่ต้องหาช่องทางใหม่ๆและสร้างเนื้อหาคอนเทนต์โฆษณาที่ผู้บริโภครับได้ในขณะเดียวกันก็ยังต้องคงไว้ซึ่งผลลัพธ์ของการโฆษณานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำยอดขาย การสร้างแบรนด์ การโปรโมทสินค้า ธุรกิจหลายประเภทหันไปให้ความสนใจการโฆษณาออนไลน์มากขึ้น หลายธุรกิจต่างก็ใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจ บริษัทโฆษณา ประเทศไทยหลายแห่งก็ต้องตามให้เทรนด์การโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆให้ทัน วันนี้เราจึงจัดอันดับเทรนด์โฆษณาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆในปีนี้ว่าการโฆษณาในรูปแบบใดที่กำลังมาแรง read more